Bern ha de takomst 

Recent was raadslid Aagje bij de kinderconferentie waarbij een zaal vol kinderen mochten meedenken over zaken als duurzaamheid, samenleving en veiligheid. 
Ook werd er een nieuwe kinderburgemeester en adviesteam aangesteld.

Een paar prachtige vondsten van de kinderen:

🌹Veiligheid moet voor ieder kind gelijk zijn. Dat is nu niet zo bij fietspaden en zwemwater.
🌹Betrek volwassenen en kinderen bij plannen, maar kijk vooraf wel eerst of de plannen haalbaar zijn. 
🌹 Voorzieningen combineren, bijvoorbeeld een kerk waar ook doordeweeks veel activiteiten te doen zijn. 
🌹 Om duurzaam gedrag te vertonen, moet je iedereen eerst informeren wat duurzaamheid is. 
💡idee: ontmoetingsplek met bankjes van gerecycled materiaal met een kunstobject waar je anderen ontmoet en info kunt vinden over duurzaamheid. 
💡idee: Henk de afvaltank. Een afvalemmer die reageert met: "lekker bezig!"
💡opruimchallenges, ook voor volwassen.

Een prachtige waardevolle middag!

Alle goeds voor 2024! 

Namens de gehele fractie en ons bestuur, alle goeds gewenst voor 2024. Kom je op onze website omdat je graag iets wilt bespreken of ergens mee zit in onze gemeente? Mail gerust naar [email protected] , dan nemen we contact met je op voor een telefoontje of koffie. 

Bedankt voor je stem! 

Beste kiezer, enorm bedankt voor je steun om in Nederland linksaf te slaan. We hebben veel zetels gewonnen samen met GroenLinks, helaas was het niet voldoende om de grootste te worden. Onze kandidaat uit Súdwest-Fryslân - Habtamu de Hoop - zal onze idealen en belangen in Den Haag vertegenwoordigen. We wensen hem alle succes. 

Kom op de koffie 

Zaterdag 18 november
10.30 - 12.30 uur
De Eekmolen
Frederik Hendrikstraat 22 Sneek

Wat is er nodig om iedereen mee te laten doen? Ga in gesprek met o.a Habtamu de Hoop (Tweede Kamerlid) en de fracties van PvdA en GroenLinks. De koffie en oranjekoek staan klaar. 


Bestaanszekerheid 

🌹♥️Bestaanszekerheid stond allang in ons programma en akkoord. Blij met Marianne Poelman die uitlegt dat niet alleen geld nodig is, maar vooral vertrouwen in mensen. #kijktip #prinsjesdag KLIK OP ONDERSTAANDE LINK

https://www.omropfryslan.nl/nl/tv/aflevering/it-polytburo/1217871?fbclid=IwAR13cX1raMlipgZJpJzK7F9BdpeU_bQwfsV1FEu9Yr0QY69LNQeD6Ll6exs

Motie over sluiten ziekenhuis

In de raadsvergadering van 20 juli dienden we als PvdA in de gemeenteraad een motie mee in over het bericht van het Antonius Ziekenhuis in Sneek dat men op termijn wil sluiten. 
Hier lees je onze toelichting op de motie. 

Liever hadden we deze motie niet ingediend. Want zo blij als we zijn met de goede zorgen, kundige artsen, betrokken verpleegkundigen en alle andere professionals in en rondom het ziekenhuis die alle dagen werken aan de gezondheid van onze inwoners, zo boos zijn we over dit ongezonde proces van communiceren vanuit het bestuur van het ziekenhuis. 

Er ligt nog geen uitgebreid onderzoek met scenario's op tafel. Er zijn geen gesprekken geweest met onze inwoners om hen voor te bereiden op de ontwikkelingen in het zorglandschap. Er zijn geen vragen gesteld aan inwoners van bijvoorbeeld Stavoren of dorpen ver van Sneek om te horen welke zorgen en ideeën er leven over goede zorg dichtbij. Personeel tastte een lange tijd in het duister. Dat noemen we niet de patiënt  en medewerker centraal stellen, maar buitensluiten.

Als het bestuur van het ziekenhuis gezondheid van iedereen voorop stelt, dan heeft het zich beter moeten beseffen wat zo’n koud bericht over sluiting doet. Een ziekenhuis is niet enkel een houdbare of onhoudbare business case, maar een plek waar mensenlevens beginnen of juist eindigen. Waar visite van familie en vrienden de dag kan kleuren en herstel bevordert. Een veilige haven voor ouders die door de nacht rijden met een zieke baby. 

Deze motie gaat over de emoties die horen bij het afhankelijk zijn van zo’n veilige haven. Het is een officiële opdracht voor ons College, maar ik weet zeker dat men in de bankjes net zo boos en verbaasd is over het proces. Daarom de vraag om niet alleen de zorgen over te brengen, maar ook boven tafel te krijgen wat dan wel de scenario’s en kansen zijn voor goede zorg dichtbij.

De PvdA sluit zeker niet de ogen voor de krapte en uitdaging die op de zorg afkomt. Op voorhand zonder feiten verkondigen dat het ziekenhuis kan blijven staan is niet aan ons. Wat wel aan ons is, is om via het College het bestuur van het ziekenhuis op te roepen om deze impactvolle operatie met meer zorgvuldigheid, openheid en gezamenlijkheid aan te gaan. Dat zou zoveel beter passen bij de warmte en dichtbijheid zoals we ‘ons ziekenhuis’ allemaal kennen. 


Mark Konst terug als raadslid 

Na een korte periode in mindere gezondheid komt Mark Konst vanaf eind september weer terug als raadslid. De zorgprofessional uit Sneek kijkt uit naar zijn hernieuwde kennismaking met het raadswerk. "Ik ben er weer helemaal klaar voor om de inwoners van onze gemeente te vertegenwoordigen." 

Met de terugkomst van Mark, doet huidig raadslid Bert de Jong een stap terug. De fractie is Bert enorm dankbaar voor zijn kundige, kalme en betrokken rol de afgelopen maanden. Bert vindt het goed dat zijn plek weer vrij komt voor Mark. "De nieuwe generatie heeft de toekomst en ik word enthousiast van de energie en politieke interesse van Mark. Alle succes en plezier gewenst." 

PvdA wil niet dat Poeisz uit centrum Koudum vertrekt 

Vanavond hebben we tijdens de raadsvergadering vragen gesteld over het eventuele vertrek van Poeisz uit het centrum van Koudum, vele ondernemers van OVK-Koudum en inwoners hebben een petitie tegen dit vertrek getekend. Als PvdA vinden we net als de vele inwoners dat het de leefbaarheid en loop in het centrum enorm zal schaden als de winkel uit het centrum vertrekt. Daarom stellen we deze vragen:

1. In zowel visiedocumenten van de gemeente zelf als van de provincie wordt genoemd dat het eventuele vertrek van de Poiesz uit het centrum absoluut impactvol is. In het coalitieakkoord lezen we ook dat functies in het centrum moeten blijven: We gaan voor sterke geconcentreerde winkelkernen met beleving. Koudum heeft zelf een onderzoek laten uitvoeren als basis aanloop voor de nieuwe dorpsvisie. ‘Wanneer de supermarkt uit het centrum vertrekt wordt het economisch fundament onder het centrum weggeslagen’. Waarom is dit niet leidend in dit proces? Anders is zo’n visie niks waard. 

2. Als we leefbaarheid zo belangrijk vinden als gemeente en als zoveel inwoners (meer dan 1000) de petitie tegen het vertrek hebben ondertekend, vindt het College dan ook dat we soms niet moeten gaan voor optimale groei van winkels, maar juist voor het algemeen belang?

3. Waarom is in het proces niet gekozen voor een gezamenlijke verkenning met inwoners en ondernemers om alle andere scenario’s te bestuderen?

4. Welke kansen ziet het College om samen met inwoners en ondernemers tot een oplossing te komen?

Gemeente Súdwest-Fryslân investeert fors in verkeersveiligheid 👍✔️

 Zoals beloofd in onze campagne wordt er fors geïnvesteerd in veilig onderweg zijn in onze dorpen en steden. 🚗🌹 


SNEEK- De gemeente Súdwest-Fryslân heeft besloten om fors te investeren in verkeersveiligheid. Met een bedrag van meer dan 1,5 miljoen euro zullen onveilige verkeerssituaties in de gemeente worden aangepakt.


Subsidie van het Rijk


De 1,5 miljoen euro bestaat voor een groot deel uit subsidie die van het Rijk is gekregen. Het Rijk wil namelijk een impuls geven om de verkeersveiligheid te vergroten. Voorwaarde van het Rijk is dat het geld gebuikt wordt voor locaties waar een verhoogd risico op ongevallen is. In een risicoanalyse zijn de locaties in kaart gebracht waar is gebleken dat er actie nodig is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Door ruim 1,5 miljoen euro te investeren wil ook de gemeente Súdwest-Fryslân gebieden met een verhoogd risico aanpakken. Uit de analyse vallen een aantal risicothema’s op voor Súdwest-Fryslân, waaronder personenauto’s op 30 kilometer per uur wegen, fietsers op 50 kilometer per uur wegen en de 60 kilometer per uur wegen.Verkeersveiligheid speerpunt van de gemeente


“Verkeersveiligheid is zo ontzettend belangrijk voor inwoners en bezoekers. Je wilt dat ouderen, volwassenen en kinderen veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Zeker in een uitgestrekte gemeente als Súdwest-Fryslân waar veel wordt gefietst en gewandeld, maar waar ook de auto nodig is, is het belangrijk om continu te kijken waar knelpunten liggen”, legt Michel Rietman, wethouder Mobiliteit, het belang van de investering uit.


Fiets steeds belangrijker in Súdwest-Fryslân


De investering in verkeersveiligheid komt deels ten goede aan de fietsveiligheid. De fiets wordt een steeds belangrijker vervoermiddel. Daarom wordt in de aanpak, de fiets specifiek genoemd en wordt hier geld voor gereserveerd. Dit als doel om een fietsvriendelijke gemeente te worden. Het fietsgebruik in het algemeen (zowel woon-werk als toeristisch) kan hierdoor een impuls krijgen, net als de nieuwe landelijke campagne “Kort ritje? Da’s zo gefietst”, waarin het gebruik van de fiets ook steeds meer wordt gestimuleerd.


Verkeersaanpassingen in Súdwest-Fryslân


De komende jaren worden op verscheidene locaties werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo worden maatregelen genomen om de snelheid op de Snekerstraat in Bolsward te verminderen, wordt een fietsvoorziening aangelegd onder het viaduct A7 bij Nijland en wordt de Johan Willen Frisostraat in Sneek veiliger ingericht. De gemeente bekijkt jaarlijks aan de hand van een uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid welke locaties welke maatregelen waar genomen worden.


"Het liefst pakken we in één keer alle punten aan waar het nog veiliger kan. Maar daarvoor heb je geld en capaciteit nodig. We zijn blij met de subsidie vanuit het Rijk waarmee we nu een aantal punten kunnen verbeteren”, laat wethouder Rietman weten. 


Betaalbaar wonen 

Hoe gaat het met betaalbaar wonen in onze gemeente? Op 11 mei ging het in de gemeenteraad over bouwplannen. Ons raadslid Pieter Jan Scholtanus neemt je mee in onze bevindingen: 

Wikken en wegen voor betaalbare woningen 

🌹Er komen veel tastbare zaken voorbij in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten, één van de commissies van de gemeente Súdwest-Fryslân. Vanaf januari mocht ik mij bezig houden met de Veenweidevisie, Recreatiegebied de Potten, Energieagenda 2023, Woningbouw “Koepoort” te Stavoren, Waterwoningen in de Houkepoort en de grondexploitatie Harinxmaland 2A. 

🏡Betaalbare woningen Koepoort
 Vooral het bijbouwen van betaalbare woningen is belangrijk voor onze fractie. In de commissievergaderingen gaat het er soms stevig aan toe. Met name als je ziet dat in “Koepoort” de ontwikkelaar een plan heeft met 11 woningen aan het open vaarwater. In principe zijn deze woningen buiten het bereik van de huidige bevolking van Stavoren (een uitzondering daargelaten). Wij (en ik) zijn grote voorstanders van woningen beschikbaar maken in de kernen waar de eigen bevolking van profiteert. Dus, betaalbare woningen bliksem. We kunnen de discussie voeren over betaalbaar, maar dat is tegenwoordig tot een bedrag van 3 ton per woning. Hoelang dit stand houdt met oplopende rentes en inwoners die niet steeds met een snorkel in hun kamer willen zitten, weet ik niet. 

🧾Terug naar de plannen. “Koepoort” krijgt dus in totaal 33 woningen, waarvan 11 aan het open vaarwater. Wat we tijdens de commissievergadering kregen te horen is dat onze Wethouder Michel Rietman een anterieure overeenkomst heeft gesloten met de ontwikkelaar, waarin is opgenomen dat de appartementen niet meer dan 2,5 ton, en de 4 seniorenwoningen en de 4 rijwoningen niet meer dan 2,95 ton mogen kosten. Ook zijn deze woningen vrij op naam. 

✔️Daarnaast is de ontwikkelaar is verplicht om gedurende drie maanden na het starten van de verkoop de inwoners van Stavoren exclusief de gelegenheid te geven om een woning te kopen. Kortom ja, woningen in het plan die voor de meeste inwoners onbetaalbaar zijn. Maar er is dus ook een heldere sociale afspraak tussen gemeente en ontwikkelaar om voor inwoners de woningen betaalbaar en beschikbaar te maken. Ik mag graag wijzen op woningen voor eigen inwoners van de kernen en doe dat ook steeds. Ik zie deze anterieure overeenkomst als een overwinning voor betaalbaar wonen. 

8️⃣0️⃣Betaalbare woningen Harinxmaland 2A
 Dan naar het grote woningplan voor 160 woningen in Sneek. Hierbij is in planfase 2AI gelijk ruimte voor 80 betaalbare huur en koopwoningen. Hulde aan de planmakers. In een latere fase worden er nog 80 woningen waarvan 40 gesitueerd aan het (open) water en 40 woningen in de vrije ruimte. Ik was erg blij met de 80 betaalbare woningen. Minder blij was ik met de 80 andere woningen. Met name de kavelprijzen vielen mij erg tegen. 

🤓O ja, dat moet ik nog vermelden zowel de bedragen uit de grondexploitatie als de anterieure overeenkomst waren alleen te bekijken bij de griffie omdat er geheimhouding op ligt. Ik kan dus hier geen bedragen noemen betreffende kavelprijs Harinxmaland. Maar zoals ik zei de bedragen zijn hoog. Ook gezien de doelgroep voor de vrije kavels (kangoeroewoningen, Tiny Houses). Wat ik miste in het plan is een knarrenhofje tussen de andere woningen in. Diversiteit maakt de wijk. 

🤔Het mag duidelijk zijn dat om de grondexploitatie enigszins betaalbaar te houden er ook ruimte moet worden gemaakt voor het hogere en midden segment qua woningen. Op dit moment zit er nog een tekort in de gehele exploitatie van 4 ton. Daarnaast ben ik nog niet overtuigd dat er een bevaarbare onderdoorgang spoor moet komen. Kosten 5,5 miljoen. Wel is ook in dit plan door onze wethouder rekening gehouden met betaalbare woningen met eventueel een koopsubsidie. Dit moet dan worden opgenomen in een doelgroepenverordening. Wij zien hier ook graag een paragraaf opgenomen voor erfpacht. 

🤩Waar ik erg blij van werd was het vele groen en water dat is opgenomen in het plan omdat dat het leefplezier verhoogt en staat voor een gezonde omgeving. Daarnaast ben ik erg voor om het water openbaar te maken. Maar dat betekent dan wel weer iets voor de totale opbrengst van de grondexploitatie. Het is dus altijd wikken en wegen. Wat voor mij als een paal boven water staat is dat de woningen er moeten komen. Zeker de 80 in het betaalbare segment. Ik kan dus (natuurlijk niet zonder slag en stoot) goed akkoord gaan met het plan, omdat het betekent dat 80 gezinnen / mensen een thuis krijgen in het betaalbare segment. 

Bloeiende vereniging! 

🌹Traditiegetrouw ontvangen op 1 mei, de Dag van de Arbeid, alle leden van 65 jaar en ouder een attentie van de PvdA-SWF. Voorheen altijd door het uitreiken van een rode roos, dit jaar is er gekozen voor een bloemenkaart. Door deze kaart in de grond te stoppen groeit een prachtig veldboeket bloemen.
 
🤩Bovendien ontvangen een aantal leden een speldje vanwege hun jarenlange trouw aan de PvdA. Eén mevrouw in SWF is 65 jaar lid, zes leden ontvangen een speldje vanwege 50-jarig lidmaatschap en zeven leden ontvangen het “25-jaar speldje”. 
 
👍🏻De PvdA-SWF zit in de lift, de afgelopen periode hebben zich maar liefst 28 nieuwe leden aangemeld. Daar is het bestuur hartstikke trots op! Op 13 juni aanstaande organiseert de afdeling een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden in en rond het Gemeentehuis in Sneek. Nadere informatie over deze bijeenkomst volgt. 

♥️Op bovenstaande foto krijgt Minne van Oosten het 50-jaar-lid speldje van PvdA-wethouder Marianne Poelman, onder toeziend oog van Minne’s vrouw Korrie.

Jeugdzorg 

Afgelopen woensdag werden we door het gebiedsteam, Zorgbelang Fryslân en Sociaal Domein Fryslân bijgepraat over o.a de Hervormingsagenda. Bert, Paula en Marijke waren aanwezig en we hebben vooral doorgevraagd op de toenemende werkdruk door alle administratie en zware situaties.

Hoe kunnen de jongerenwerkers en andere medewerkers hun werk in vertrouwen, met veerkracht en voldoening blijven doen? En hoe zorgen we voor een lagere drempel voor ouders en kinderen om hulp te vragen?

SWF Tichtby helpt mensen al heel toegankelijk met schulden en praktische vragen, laten we daar ook de hulp bij opvoeding en stress thuis bij zetten. De komende weken zal het veel over de jeugd gaan. Wil je jouw idee of verhaal delen? Laat het gerust weten. 

PvdA wil niet zomaar veel geld uitgeven en gaat voor quickscan Harinxmaland

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft gekozen voor een tussenstap in het dure onderzoek naar een vaarverbinding onder het spoor Sneek-Leeuwarden.De vaarverbinding brengt fase 1 van de nieuwbouwwijk Harinxmaland en fase 2a met elkaar in verbinding. Die tweede fase moet nog uitgevoerd worden, maar de spoorlijn scheidt beide wijkdelen. Het college ziet het liefst dat daar een volwaardige vaarverbinding voor kruisers onder het spoor doorkomt met een beweegbare brug in het spoor en een fietstunnel. Dit plan kost 5,5 miljoen euro. Het haalbaarheidsonderzoek daarnaar kost 442.000 euro. Dit onderzoek is inclusief een definitief ontwerp. 

Dat is de gemeenteraad veel te gortig. Op initiatief van de PvdA en Nieuw Sociaal wordt er een tussenstap gemaakt. Eerst een quickscan naar alle mogelijke opties. Dit snelle onderzoek mag niet meer dan 100.000 euro kosten. Op basis van dat onderzoek wil de raad pas een keuze maken over het vervolg. Daar moet ook de optie voor een duiker met een fietstunnel deel van uitmaken, aldus Johan Feenstra van de PvdA. Alle subsidiemogelijkheden moeten volgens hem in beeld komen.

Bron : Leeuwarder Courant 


De Potten : bereikbaar, betaalbaar en biodivers 

Met 31 stemmen voor en 3 tegen is donderdag in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân de toekomstvisie voor het recreatiegebied De Potten aan de Snitser Mar vastgesteld.

Wethouder Michel Rietman kreeg van de PvdA-fractie een koelbox uitgereikt om te benadrukken dat het gebied ook voor de toerist met de kleine beurs gratis toegankelijk moet blijven. De wethouder nodigde daarop de hele gemeenteraad uit om eens te komen ‘koelboxen’ in De Potten.

Daarnaast stemde de PvdA-fractie voor een motie om geld beschikbaar te stellen om de samenwerking rondom groene en biodiverse initiatieven goed te laten starten. 

Raad stemt in met business case Empatec 

Als fractie zijn we blij dat de Gemeenschappelijke Regeling rondom Empatec weer een stap verder komt. Er zullen nog commissies en raadsvergaderingen volgen over dit onderwerp, de PvdA gaat bovenal voor de medewerkers en werkleerbedrijf waar we als gemeenteraad trots op kunnen zijn. 

Geld naar Jeugdzorg en verkeersknelpunten  

Volgens  PvdA-woordvoerder Johan Feenstra schrijft Súdwest-Fryslân geschiedenis met de begroting voor 2023. Deze werd in november vastgesteld, maar deze week ging het om de actualisatie. Die hield in dat de raad nog 6 miljoen euro incidenteel mocht bestemmen en 7,4 miljoen euro structureel. Ongekend, aldus Feenstra, want de raad moest jarenlang op een houtje bijten. 

🌹 Op initiatief van de PvdA wordt het geld dat bestemd was voor de elektrificatie van het gemeentelijk wagenpark ingezet voor verkeerskundige knelpunten en voor eventuele tekorten in de jeugdzorg. Deze amendementen haalden een meerderheid. 

Café De Roos 

Maandag 23 januari vanaf 19.30 uur in de Schuttersheuvel in Sneek, 

aan de Sytsmastraat 8A. 


Beste inwoner van Súdwest-Fryslân, wil je eens kennis maken met onze fractie? Zijn er dingen die spelen in jouw wijk of dorp? Kom komende maandagavond langs voor koffie en een goed gesprek, we horen graag wat er leeft. Ook als je gewoon eens wilt weten wie er in de raad zitten kun je laagdrempelig kennis maken. De koffie en oranjekoek staan klaar in De Schuttersheuvel in Sneek. 


Ontmoet de fractie 

Woon je in de buurt van Workum? Iedere eerste vrijdag van de maand kun je jouw ideeën of zorgen delen. Kom langs in de Klameare tussen 09.30 - 10.20 uur of mail naar [email protected] . De Friso schreef er al een mooi stuk over. Wês wolkom! 

De Potten 

Hoe zorgen we voor een mooie, betaalbare, groene en bereikbare locatie? Pieter-Jan en Johan liepen mee met de ambitiewandeling om te horen hoe we dit voor elkaar gaan krijgen. In balans met de omgeving, recreatie ook voor een kleine beurs en gezellige activiteiten voor iedereen, daar gaan we voor als PvdA.

Aan de slag met een nieuwe Klameare!

We feliciteren het bestuur van Kultuerhús Klameare en alle inwoners van Workum.nl met het besluit van de raad om in te stemmen met nieuwbouw.


Marijke Roskam zei dit er over in de raad :

Yn de kommisje kaam de positiviteit en de ambysje fan de Warkummers en it bestjoer al geweldich nei foarren. Ik sprek ut namme fan de hiele fraksje fan de PvdA at ik sis dat wy de polityk yn gien bin om ferskate redenen. Ien derfan leit jûn foar: it moochlik meitsjen fan saken wertroch at minsken elkoar moetsje kinne, talenten ontdekke, harren sjoen fiele en ferbining meitsje kinne mei de oar. 


We ha alle fertrouwen dat hja yn Workum en mei de omlizzende buorskippen mei elkoar in geweldich moai nij sosjaal en kultureel moetingssintrum mei elkoar delsette. 


Dat wy jûn ja sizze tsjin de nije Klameare is rjochting de feestdagen in moai momint, we hoopje dat it kado foar en troch de mienskip gau boud wurdt. Mei as dudlike strik der om hinne dat we hjoed yn de notysje actualisatie begroting leze kinne dat it jild dudlik allokkeert is foar de Klameare yn de begrutting en kommende jierren. 


Mar foarsitter, it grutste kado is de Warkummer mienskip sels. We wolle harren tank sizze foar it trochsettingsfermogen, de enerzjy en folle tiid dy’t sitten gien is yn de ofrune tiid. We winskje jimme fan jong oant ald - fan theaterles oant biljertjun - in machtig moaie tiid mei elkoar.


De gemeente dichtbij de inwoners 

 De PvdA wil graag dat de gemeente dichter bij de inwoners staat. Persoonlijk contact. Voor iedereen bereikbaar. We zijn dan ook grutsk op deze sociale koers en de mensen van SWF Tichtby. In de Leeuwarder Courant stond een mooi artikel (zie hierboven) over de Vliegende Brigade, een team van ambtenaren dat direct inwoners helpt.  

Hart voor winkeliers

Heeft u de harten op de winkeldeuren al gezien?
Samen met Ondernemend Sneek en Babyplanet Sneek zijn we in november onze stickeractie 'hartelijk welkom' gestart. Een hart onder de riem en op de deur voor ondernemers. 

Winkeliers in Súdwest-Fryslân kunnen een bijzondere deursticker krijgen. Op die sticker staat vermeld dat het winkelend publiek van harte welkom is. De enorme energieprijzen zorgen er namelijk voor dat ondernemers soms liever de kou buiten de deur houden en de deur dicht. Met de sticker weten bezoekers dat men warm welkom wordt geheten.

Meer geld voor dorpshuizen 

De gemeente Súdwest-Fryslân wil 1 miljoen euro extra structureel uittrekken per jaar om ontmoetingscentra toekomstbestendig te maken. 

De raad beslist in februari over deze uitgave. Het geld gaat dan naar dorpshuizen en wijkcentra. De besturen kunnen het gebruiken om van het gas af te gaan of energieneutraal te worden. Súdwest-Fryslân telt 63 ontmoetingsruimten. Er wordt ook gekeken of functies in een wijk of dorp gecombineerd kunnen worden met de multifunctionele accommodaties. 

Súdwest-Fryslân helpt meer mensen met energiearmoedeDit jaar riep de overheid de Energietoeslag in het leven. Een tegemoetkoming in de kosten van gas en energie, die hard gestegen zijn. Deze regeling gold in gemeente Súdwest-Fryslân voor inwoners die maximaal 120% van het minimumloon verdienen. Het college stelde aan de raad voor om deze doelgroep uit te breiden, om zo meer inwoners in 2022 een financieel steuntje in de rug te kunnen geven. De gemeente trekt hier 1,16 miljoen euro voor uit.    

“De kosten van boodschappen, gas en licht rijzen de pan uit. Dit raakt steeds meer inwoners. Niet alleen de huishoudens met een inkomen op of rond bijstandsniveau worden extra hard getroffen, maar ook de huishoudens met een inkomen net daarboven. Iedereen moet warm de winter door komen, daarom kijken we voortdurend wat we kunnen doen. Het uitbreiden van de doelgroep die in aanmerking komt voor de Energietoeslag is daar een concreet voorbeeld van”, aldus Marianne Poelman, wethouder met bestaanszekerheid in portefeuille. 


Zebrapad bij de Zwetteschool een feit 

Al ver voor en tijdens de campagne hebben we ons samen met de Zwetteschool ingezet voor een zebrapad. We wilden heel graag dat de kinderen en andere inwoners in de buurt veilig kunnen oversteken. We begonnen met een symbolisch zelfgemaakt zebrapad en zijn door de vele stemmen op onze fractie blij dat er met daadkracht deze week nu een écht zebrapad ligt. #hetbestvoorsudwest

Coalitieakkoord gepresenteerd : Grutsk en tichtby 

Als PvdA zijn we trots op dit sociale akkoord. De basis op orde voor iedereen, koers op positieve gezondheid en gelukkig  en betaalbaar wonen waar je hart ligt. Daar gaan we voor.

Samen met wethouders Marianne Poelman en Michel Rietman en vice-fractievoorzitter Johan Feenstra heeft fractievoorzitter Marijke Roskam vertrouwen in de komende bestuursperiode. Marijke; ‘We zijn formateur Sjoerd Tolsma en de betrokken ambtenaren zeer erkentelijk voor hun harde werken.’

 Wethouder Marianne Poelman; ‘Meedoen en rondkomen, daar wil ik het verschil op gaan maken. Met een gemeente die dichtbij je staat en werkt vanuit vertrouwen.’ Wethouder Michel Rietman staat ook startklaar! ‘Ik wil er voor zorgen dat de gemeente er alles aan doet om betaalbaar wonen mogelijk te maken in de wijken en dorpen. Aan de slag, zodat iedereen kan wonen waar haar / zijn hart ligt.’

Michel Rietman tweede wethouder voor PvdA Súdwest-Fryslân

 
Michel Rietman (46) uit Sneek is door PvdA Súdwest-Fryslân voorgedragen als tweede wethouder voor de komende collegeperiode. Zijn maatschappelijke betrokkenheid, leidinggevende kwaliteiten en doorzettingskracht maken hem de ideale kandidaat volgens de kandidatencommissie. 

‘Michel is altiid op syk nei gelyke kânsen foar elk. Op de fuotbalklub, yn de buert mei in tagonklik beweechpaad, mar ek yn it bestjoerlik foarmidden. Hy kin goed lústerje en trochfreegje, doelen stelle dy’t foar elk helder binne en hy is in entûsjaste en ûndernimmende foarman mei humor’, aldus fractievoorzitter Marijke Roskam.
 
De beoogd wethouder kijkt uit naar zijn nieuwe rol. ‘Als sociaaldemocraat wil je dat iedereen het goed heeft en gelijke kansen krijgt. Het is een eer om er namens de PvdA voor te zorgen dat de gemeente die basis voor al haar inwoners realiseert. Dichtbij zijn, naast mensen staan. In de wijken en dorpen zorgen voor leefbaarheid. En, aan de slag in een mooi team van wethouders waarin iedereen het beste uit zichzelf kan halen voor de mienskip. Ik ha der nocht oan.’ 
 
 

 

 
 


Marianne Poelman eerste wethouderskandidaat

Marianne Poelman is de eerste kandidaat-wethouder van PvdA Súdwest-Fryslân. Dat is tijdens de ledenvergadering op 29 maart bekend gemaakt door de fractie. Poelman is nu directeur van Technolab SWF en stond op nummer 3 op de kandidatenlijst.
 
Lijsttrekker Marijke Roskam kiest voor het politieke leiderschap. Zij zal als nieuwe fractievoorzitter de relatief jonge en nieuwe fractie aanvoeren in de raad. Daarmee neemt Roskam het stokje over van Johan Feenstra, die zijn ruime kennis en ervaring over kan dragen aan de volgende generatie. 
 
 ‘We willen het best voor Súdwest en met deze rolverdeling gaat dat zeker lukken. Marianne is een kundig en betrokken raadslid en ze is ervaren in het aansturen van een team. Ze zit altijd goed in de inhoud, heeft een groot warm hart en denkt altijd in de beste oplossing voor de inwoner', aldus Roskam. 'Marianne is daarnaast gewend in haar projecten en ondernemerschap zaken praktisch aan te pakken. Niet te lang vergaderen, maar het verschil willen maken.’
 
 Poelman: ‘Ik krijg het vertrouwen van de fractie en daarmee de kans om dat sociale verschil te maken. Als PvdA-er wil ik zorgen dat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen, denk aan werk en wonen. Als professional in het bestuurlijk veld is het super om de komende tijd het beste uit mezelf en anderen te halen.’ 


Gewonnen!

Dank voor al jullie stemmen en vertrouwen! We zijn met 8 zetels de grootste partij geworden in Súdwest-Fryslân. Een sociale boppeslach! Op deze site zullen we jullie blijven informeren en uitnodigen voor bijeenkomsten om mee te praten. 

Speerpunten

Lees hieronder waar we als PvdA Súdwest-Fryslân aan werken.

Betaalbaar wonen, kansengelijkheid en goed werk

Bouwe bliksem

Wonen waar je hart ligt! Er moet voor iedereen een betaalbare woning zijn. De gemeente kan en moet veel meer doen om te zorgen voor woonplannen. Luister naar de dorpen en wijken. 

Kansen voor iedereen

Maar 40% van de armoederegelingen wordt benut. Hartstikke zonde. We willen kansengelijkheid voor alle kinderen en jongeren. Zorg dat ze mee kunnen doen.

Ruim baan voor werk

Heb je nog geen diploma? Is het leven anders gelopen dan je wilde? Of zit je in een baan waarin je niet gelukkig bent? Dat is zonde. We willen zorgen dat zowel werkgevers als werknemers in onze gemeente volop de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. 

Gelukkige kinderen en jongeren, positieve energie, aan de slag

De jeugd heeft de toekomst 

Een zorgeloze jeugd en gelijke kansen voor al onze kinderen, dat is onze missie. Het beste onderwijs, activiteiten waar alle jongens en meisjes aan mee kunnen doen, sport en spel waarbij niemand wordt uitgesloten, culturele activiteiten, waarbij je heerlijk opgaat in je fantasie en je talenten kunt ontdekken. Meedoen is zo belangrijk. 

Groen mee kunnen doen 

'De himel blau, de sinne klear.' Obe Postma (fan Koarnwert) beschreef het Friese landschap in de vorige eeuw zo mooi. Groen, weids en biodivers. Kijk naar Heeg, waar met de coöperatie en pluktuin positieve energie ontstaat om met elkaar biodiversiteit, groene energie en gezondheid te bereiken. Dat geluk gunnen we ieder dorp en iedere wijk. 

BV Súdwest-Fryslân

De ondernemers in Súdwest Fryslân zijn goud waard. Ze zorgen voor werk, welzijn en het waarmaken van dromen. In de komende jaren zijn ze hard nodig om de arbeidsmarkt goed in te richten voor de toekomst. Zij moeten optimale support krijgen van de gemeente om hun ambities en plannen waar te maken. Rom baan foar ûndernimmerskip! 

Leve cultuur , veilige weg, gemeente die naast je staat

Klink dan en daverje 

 Hoe mooi is het dat in Blauwhuis een fanfare is waar alle leeftijden en niveau's met elkaar een mooi stuk spelen? Dat Woudsend ieder jaar een toneeluitvoering heeft? En dat de eigen taal en geschiedenis in Hylpen zo goed bewaard en doorgegeven wordt? Zonder cultuur en gezamenlijke activiteiten zijn we niets. Er wordt geen cent bezuinigd, cultuur op allerlei manieren is en blijft toegankelijk voor iedereen. 

Sûn en sosjaal


 Ben je en voel je je gelukkig en gezond? Waar krijg je energie van? Wat houdt je tegen om mee te doen? Dat zijn de belangrijke vragen waarbij de gemeente kan helpen. 


Zorg is geen markt maar draait om mensen. We willen geen zorgbedrijven met te hoge winsten in onze gemeente. Onze voorkeur gaat uit naar lokale bedrijven die de regio en cultuur van onze veelzijdige gemeente kennen. Bestemming Súdwest

We willen dat je trots kunt zijn op jouw gemeente. En dus dat je kunt rekenen op een uitnodigende, groene, gezonde, schone en bovenal veilige omgeving. 
 Onveilige verkeerssituaties moeten zo snel mogelijk worden aangepakt. We willen dat de gemeente direct aan de slag gaat zodat inwoners veilig op pad kunnen. Hierbij denken we aan locaties zoals de Zwetteschool in Sneek en andere onveilige oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars. 

Betrouwbare gemeente

De gemeente voelt veel te ver weg en het is moeilijk om direct contact te hebben. Brieven zijn ingewikkeld en je moet digitaal zeer vaardig zijn. 

Dat moet anders. 
We willen alleen nog maar leesbare brieven, begrijpelijke taal en in plaats van afstandelijke communicatie gewoon even een telefoongesprek of ontmoeting tussen mensen. Inwoners zijn mensen, geen klantnummers.