Sûn & sosjaal


Het model van Positieve Gezondheid moet leidend worden voor de werkwijze van de gemeente. Ben je en voel je je gelukkig en gezond? Waar krijg je energie van? Wat houdt je tegen om mee te doen? Dat zijn de belangrijke vragen waarbij de gemeente kan helpen. 


Alle inwoners van onze gemeente maken kennis met Positieve Gezondheid en weten hoe ze daar aan kunnen bijdragen, voor zichzelf en de ander. Dit bereiken we met positieve en praktische campagnes. 


Zorg is geen markt maar draait om mensen. We willen geen zorgbedrijven met te hoge winsten in onze gemeente. Onze voorkeur gaat uit naar lokale bedrijven die de regio en cultuur van onze veelzijdige gemeente kennen. 


De zorgvraag is leidend niet het budget. Bij het toekennen van ondersteuning vanuit de gemeente is voor ons het uitgangspunt wat levert het de inwoner op en niet wat kost het de gemeente. 


Het is ons streven om van Sudwest-Fryslân een dementievriendelijke gemeente te maken. We zetten ons actief in om ouderen met dementie en hun naasten te blijven binden aan onze Mienskip. We gaan de kennis van onze inwoners en ambtenaren vergroten. Daarom investeren we in trainingen die de omgang met dementerende bevorderen. 


Dit betekent ook dat er aandacht en een goed georganiseerd netwerk moet komen voor preventie en zorg voor kwetsbare ouderen, met optimale aandacht voor een veilige woonsituatie. 


De WMO adviesraad, de Cliëntenraad WBB, Adviesraad Toegankelijkheid en de ouderenbonden zijn de ogen en oren van onze samenleving, zij adviseren de gemeente. 


Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Respijtzorg, mantelzorgverlof, een Mantelzorgcompliment van 100 euro (is nu nog 75 euro) en de Himmelsjek moeten ervoor zorgen dat deze mensen het ook volhouden. 


Voorzieningen zoals een keuken in het verzorgingstehuis moet behouden blijven. Zowel voor de smaakbeleving van de inwoners van het huis, als voor de dorpsbewoners die er samen met elkaar eten


In de komende 20 jaar zal het aantal ouderen met dementie verdubbelen. Ook in onze gemeente moeten we hierop in spelen. Wij vinden het belangrijk dat onze ouderen zo lang mogelijk het leven blijven leven zoals zij gewend zijn ook wanneer er sprake is van een ziekte of beperking. Of het nou het bezoeken van de volkstuin, het zingen bij een koor of het in beweging zijn bij de lokale sportclub is zolang het maar bijdraagt al een positief gevoel van leven. Voor ons het is dus belangrijk dat de gemeente investeert in het faciliteren van deze activiteiten. 


Naast het investeren in activiteiten is het ook belangrijk om in de gemeente voldoende woonvormen voor ouderen met dementie te bieden. Drie kwart van de nu nog thuiswonende dementerende geeft aan dat zij in de nabije toekomst niet meer in huidige huis kunnen blijven wonen. Door nu te investeren in passende woonvormen stimuleren we de doorstroom op de woningmarkt. 


Als gemeente kunnen we inspelen op de verdubbeling van ouderen met dementie door nu al onze inwoners te informeren en onze clubs en dorp/wijk gebouwen dementie vriendelijk te maken. Daarnaast willen we dat onze gemeente intensief samen gaat werken met bijvoorbeeld Alzheimer Nederland om lotgenoten en mantelzorgers bij elkaar te brengen


De toekomst van sport - en andere verenigingen maar ook van voldoende handen in de zorg ligt in handen van de jeugd. Ook bij dit hoofdstuk onderstrepen we het belang van voldoende betaalbare huizen voor jongeren in de dorpen en wijken. 


We zetten in op voldoende gratis buitensport-faciliteiten. Hufterproof fitness- toestellen, een tennisbaan, een bos of park waar je leuke oefeningen kunt doen: iedereen moet kunnen sporten en bewegen. 


Dat geldt ook voor speeltuinen: in wijken met weinig groen pleiten we voor ontdekplekken en voldoende speeltoestellen waar kinderen én jongeren veilig kunnen spelen, ontmoeten en ravotten. Daarbij willen we extra aandacht voor speeltoestellen voor kinderen met een beperking. Samen spelen voor iedereen. 


In onze waterrijke gemeente is het van belang dat alle kinderen toegang hebben tot zwemles. Bolsward verdient daarom een blijvend zwembad. We zetten niet incidenteel maar structureel in op deze sportieve- en maatschappelijke voorziening. 


We onderzoeken de haalbaarheid van een mountainbike-route in onze gemeente. 


Verenigingen hebben moeite om voldoende vrijwilligers te vinden. Samen met Sport Fryslân zetten we in op cursussen en mogelijkheden om nieuwe mensen te enthousiasmeren en kennis te bieden


Een kernenfonds zorgt ervoor dat we blijvend investeren in de kernen en dat ideeën vanuit de Mienskip ook gesteund kunnen worden. 


Alle kernen moeten een ontmoetingsplek hebben. Met iedere kern wordt een plan gemaakt of ge-update om zo de samenhang tussen sport, cultuur, onderwijs en sociale cohesie te bevorderen. 


Iedere wijk en ieder dorp een pluktuin. Wat geeft het veel voldoening, sociale contacten en gezondheid om bezig te zijn met groente en fruit uit je eigen wijk. 


Bestaande initiatieven worden optimaal geholpen en de gemeente moet ook inzetten op nieuwe locaties. Met een tuinman - of vrouw die dagelijks aanwezig is kan ook een basisbaan worden gerealiseerd. 


Bewoners krijgen meer zeggenschap over hun omgeving. Wijken of dorpen die dat willen, mogen zelf aan de slag met plannen voor alles wat groeit en bloeit en krijgen daarbij het nodige materiaal van de gemeente. 


De inburgering van nieuwe inwoners kan vele malen sneller en socialer. Met cultuur, sport en andere sociale activiteiten ontstaat er wederzijds begrip en nieuwe contacten. Voorbeelden zoals Buddy to Buddy in Leeuwarden, vluchtelingen die vrijwilliger zijn bij een festival (Welcome to the Village), cultuurprojecten als Haring & Hummus of andere gezamenlijke momenten kunnen daarbij zeer goed helpen.