Ondernemers 


De ondernemers in Súdwest Fryslân zijn goud waard. Ze zorgen voor werk, welzijn en het waarmaken van dromen. In de komende jaren zijn ze hard nodig om de arbeidsmarkt goed in te richten voor de toekomst. Zij moeten optimale support krijgen van de gemeente om hun ambities en plannen waar te maken. Rom baan foar ûndernimmerskip! 


Start-ups en ondernemers krijgen vaak complimenten en aandacht van de gemeente, maar zoeken ook een betrouwbare partner die een garantstelling of opdracht verleent. 


Het MKB is de banenmotor van Súdwest Fryslân. Bedrijven moeten optimaal ondersteund worden om te kunnen ondernemen, innoveren en voldoende personeel te vinden. We organiseren daarom vaker kennismakingsmomenten zoals succesvol gebeurd op het Werkfestival. 


Een goed ondernemersidee? Een nieuw bedrijfsplan concreet maken? In SWF wordt je ondersteund met een krachtig netwerk, support en indien nodig een  werkplek. Een versnelling of de eerste stappen als ondernemer, je zet ze samen met de Inqubator SWF (naar voorbeeld Inqubator Leeuwarden). 


We willen aan de slag met het herinrichten (eventueel autoluw) bestraten van binnensteden, zodat ondernemers, horeca en bezoekers veilig de ruimte krijgen. Een voorbeeld hiervan is Marktstraat Sneek. 


De grachtenroute in Sneek bevaar maken geeft een impuls aan werkgelegenheid, ondernemerschap en toerisme. 


Ambtenaren hebben een ondernemende mindset, schakelen snel en denken mee over het vinden van personeel en goede locaties. 


Ondernemers in de toeristische sector worden beter geholpen om jaarrond interessant te zijn voor bezoekers en op een duurzame manier hun bedrijfsmodel in te richten. 


Het ondernemersplatform blijven we supporten, helemaal in combinatie met het sociaal maatschappelijk veld. Elkaar ontmoeten en samen bouwen aan een sterke economie is en blijft essentieel. 


In bovengenoemd platform bespreken we ook frequent de bereikbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid van de winkelgebieden. 


Geen leegstand, maar Pop-up! We hebben een concreet plan voor leegstaande winkelpanden in de steden en centra. Een smeltkroes van producten, diensten en winkels uit Súdwest Fryslân. Op kleine schaal en met minimale risico ́s kun je je verkopen stimuleren of juist je onderneming in de etalage zetten. De mini-variant van jouw onderneming wordt draaiende gehouden door de studenten en stagiaires, ondersteund door profs.