#gelijkekansentour

In de komende weken gaan we op bezoek langs groepen en initiatieven die hard werken aan gelijke kansen voor alle kinderen en hun ouders. Marijke Roskam, Habtamu de Hoop, Attje Kuiken en Agnes Jongerius zijn benieuwd naar jullie ervaringen en ideeën. Wil je ons uitnodigen? Laat het weten, we komen graag langs. 

Kansen voor iedereen 


Iedereen wil meedoen. Met een waardevolle invulling van de dag, met leuk werk, met activiteiten in de buurt. Waardering en voldoende geld dan wel middelen om rond te komen zijn daarbij zo belangrijk. 


Nog teveel inwoners hebben elke dag stress van geldproblemen, werkloosheid of eenzaamheid. Waarom worden deze mensen vaak dubbel gestraft met ingewikkelde brieven, het niet durven doen van vrijwilligerswerk, verplichte cursussen of het samen eten zodat de lasten lager worden?  Tijd voor een sociale koers met maatwerk. Iedereen wordt gezien en gewaardeerd. Iedereen kan meedoen. 


PvdA Súdwest Fryslân lanceert de Kansencoaches. Ervaringsdeskundigen die weten dat het leven soms een uitdaging kan zijn en inwoners laagdrempelig verder helpen. Met het vinden van de juiste regelingen, nieuwe kansen en perspectief. Gewoon met een kop koffie bij jou in het dorpshuis of wijkcentrum en via Whatsapp te bereiken. 


Er zijn zoveel regelingen voor inwoners in armoede. Op zich mooi, maar de hulp aan gezinnen die te maken hebben met armoede moet toegankelijker en eenvoudiger. Nu wordt er nog maar 40% gebruik gemaakt van deze regelingen. 

Daarin moet maatwerk voorop staan en hoeven mensen maar één keer hun gegevens en verhaal te delen. De communicatie kan veel begrijpelijker, door bijvoorbeeld een kinderkrant te maken met daarin simpel de regelingen beschreven en direct ook de link waar deze staan. 


Daarbij willen we aan de slag met een manier om het voor echt iedereen mogelijk te maken om mee te kunnen doen aan activiteiten die het leven mooier, completer en gezonder maken. Cultuur, sport, sociale activiteiten: we willen dat dit voor iedereen bereikbaar is, ongeacht besteedbaar inkomen of fysieke beperking. Een pas zoals de Stadjerspas of Rotterdampas - algemeen met kortingen voor iedereen en met aanvullende mogelijkheden voor minima - of een ander toegankelijk instrument vinden we een mooi idee om ook in onze gemeente in te voeren. 


Stop de kostendelersnorm. We willen voorkomen dat mensen uit angst voor het korten op hun uitkering niet gaan samenwonen met hun grote liefde, of dat een volwassen kind niet in huis kan blijven wonen. 


Regel dat maatwerk op korte termijn. De behoeften van een gezin in armoede zijn soms anders dan de standaard regelingen. Warmte om op je kamer huiswerk te maken, gezond eten. Daar zijn geen regelingen voor. Zorg er voor dat mensen mee kunnen doen op de manier zoals ze graag willen. 


In Groningen wordt stapsgewijs de basisbaan geïntroduceerd. We zetten deze stappen ook graag in Súdwest Fryslân. Met de Basisbaan biedt de gemeente werk voor mensen voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Een Basisbaan bestaat uit diverse taken in wijken en/of dorpen. Deze taken zijn door bewoners, organisaties en bedrijven aangedragen en worden anders niet uitgevoerd. Win-win, want iemand heeft een betaalde baan en er worden werkzaamheden opgepakt die de maatschappij prettiger maken. 


Met vervoerders pleiten we voor OV dat gratis beschikbaar is voor mensen die dat niet kunnen betalen. Reis-stress is enorm voor mensen met een hele kleine beurs. Eerdere pilots in andere gemeenten laten zien dat 95% heel blij is met deze  vervoerspas. Het vergroot je wereld, sociale netwerk en kansen op (vrijwilligers)werk. 


De gemeente moet de vrijwilligersvergoeding verhogen naar 100 euro in de maand, bovenop een uitkering. Dat geeft mensen waardering én perspectief. 


Mantelzorgers krijgen reeds een Compliment van 75 euro, deze brengen we naar 100 euro. Ze zijn van onschatbare waarde voor de patiënt en onmisbaar gebleken in de zorg. 


Samen eten en samen leven wordt niet gestraft door te korten op uitkeringen, maar de gemeente moet werken vanuit vertrouwen en het recht om je te vergissen. Er wordt niet gecontroleerd op de kostendelersnorm. Er is gebleken dat veel mensen juist om die reden niet samen gaan wonen, gaan werken (thuis wonende kinderen) of helaas eerder uit huis gaan. 


Samen eten kan ook tijdens gezamenlijke wijk - of dorpdiners. Naar voorbeeld van 'De Buurtbuik' in Amsterdam willen we stimuleren dat lekker en gezond voedsel bewaard en bereid wordt voor sociale maaltijden. Met ondernemers en vrijwilligers maken we het verschil. 


We zetten fanatiek in op cursussen Lezen en Schrijven, zodat iedereen vanuit zijn of haar dorp of wijk aan de slag kan. Dit geldt ook voor digitale vaardigheden. De dorpshuizen en wijkcentra hebben daarin een belangrijke rol. Campagnes zetten we in via de supermarkt en filmpjes op sociale media. 


De gemeente moet zich inzetten voor gratis beschikbaar menstruatiemateriaal, door bijvoorbeeld samen te werken met Bloody Basics. 


Er komt een campagne op straat en online om meer aandacht te krijgen voor schulden en taboes rond geldzorgen. Nu duurt het gemiddeld vier jaar voordat huishoudens met problematische schulden hulp vragen, dat is zo zonde van de enorme stress.