Actieplan tegen energiearmoede 

Lees hier wat we willen doen om de rekening betaalbaar te houden.

Meldpunt energiearmoede

Kom je in de financiële knel omdat jouw energierekening veel hoger is? Laat het ons weten. We bundelen de noodkreten en gaan er mee aan de slag in de gemeenteraad. 

Groen kunnen doen 


'De himel blau, de sinne klear.' Obe Postma (fan Koarnwert) beschreef het Friese landschap in de vorige eeuw zo mooi. Groen, weids en biodivers. We werken hard aan die groene omgeving en een gezonde en duurzame economie. Met volop ruimte voor de natuur, gecombineerd met kansen voor ondernemers en bewoners die betrokken zijn bij hun omgeving. Dat is nodig voor de volgende generatie, maar ook inspirerend om met elkaar te doen. Kijk naar Heeg, waar met de coöperatie en pluktuin positieve energie ontstaat om met elkaar biodiversiteit, groene energie en gezondheid te bereiken. Dat geluk gunnen we ieder dorp en iedere wijk. 


Energie-armoede accepteren we niet. Verduurzamen en besparen op je energierekening moet juist voor mensen met een kleine beurs bereikbaar zijn. 


We zetten volop in op energiecoaches. Deze coaches helpen juist mensen met een kleine beurs om te verduurzamen, zij kunnen geld besparen met de juiste tips en aanpassingen. 


Energiecoöperaties in dorpen en wijken krijgen voorrang waar kan! Zo loont de energietransitie voor iedereen. Investeringen moeten terugvloeien naar de mienskip. 


Met Operatie Isolatie kunnen we het werk van Energiecoaches nog praktischer maken: Huishoudens met tochtige huizen en weinig geld, kunnen met hulp van de gemeente hun huis isoleren. 


Lokaal en sociaal energie opwekken en gebruiken wordt gestimuleerd, zodat het net niet overvol raakt en iedereen kan blijven ondernemen en bouwen. 


Het bod voor de RES (Regionale Energie Strategie) hebben we als gemeente ruimschoots ingevuld met windmolens en zonnevelden. Als er al nieuwe projecten worden gerealiseerd, zijn dat projecten door en voor de mienskip, met instemming van de mienskip. 


De voorlichting over energie aan inwoners moet door een neutrale partij / expert gebeuren. Zo voorkomen we dure en verkeerde keuzes door een teveel aan commerciële informatie. 


We zetten volop door met de Energiesprong : het ondersteunen van zowel particulieren, verenigingen als ondernemers. 


Het warmtenetwerk in Bolsward moet verder worden onderzocht en ontwikkeld, de kennis moet verder gebruikt worden bij andere optionele locaties. 


We stimuleren zonnepanelen op alle daken van bedrijven, verenigingen en huizen. 


Met inwoners, verenigingen en ondernemers uit de hele gemeente komen we samen om hun uitdagingen op duurzaamheid met elkaar te bespreken en aan te pakken. Van elkaar leren, de regelingen en subsidies weten te vinden : samen bouwen we aan een duurzame strategie. Dat betekent ook dat we blijvend inzetten op laadpalen en andere oplossingen. 


We willen geen verrommeling van bedrijventerreinen. We gaan eerst altijd voor inbreiding en een goede samenwerking met buurtgemeenten. Daarbij hebben duurzame panden die een rol kunnen spelen in de warmtevisie en RES de voorkeur. 


We stimuleren de uitrol van glasvezel, om thuis werken en digitaal werken optimaal te stimuleren. 


De toeristische sector kan geholpen worden met verduurzaming en vernieuwing van de sector. Fietsen en boten op groene energie, deelplatformen, nieuwe technologie : de gemeente moet een meedenkende en stimulerende partij zijn en geen spelbreker in duurzame plannen. 


De verduurzaming en vernieuwing is voor de landbouwsector van groot belang. We zetten in op groen agrarisch ondernemerschap waarbij boeren optimaal zelf aan de groene knoppen kunnen draaien. 


Súdwest rommet op! We doen actief mee aan de landelijke opruimdag, waarbij we zwerfafval uit de omgeving halen. We betrekken de jeugd middels scholen en maken iedereen ervan bewust wat de gevolgen van dit afval zijn. 


Kunstgrasvelden zijn milieuvriendelijk.