Een betrouwbare gemeente die naast je staat


Gemeente Súdwest Fryslân moet werken vanuit vertrouwen en moet zelf te vertrouwen zijn. Onnodige controles, moeilijke taal en zwart-wit denken willen we niet. Dorpsbelangen, wijkplatforms en stadsbelangen moeten een belangrijkere rol krijgen in het vaststellen van beleid. We zijn er voor jou en willen iedere dag werken aan ieders geluk. Dat doen we met gezond financieel beleid. 


Inwoners struikelen regelmatig over ongelofelijk veel regels. Aanvragen van regelingen moeten veel simpeler worden. We willen toe naar een regelluwe gemeente die werkt vanuit vertrouwen. 


We willen alleen nog maar leesbare brieven, begrijpelijke taal en in plaats van afstandelijke communicatie gewoon even een telefoongesprek of ontmoeting tussen mensen. Inwoners zijn mensen, geen klantnummers. 


Digitale dienstverlening moet mensen echt verder helpen, persoonlijk en dichtbij. Geen paarse krokodillen of met een kluitje het riet ingestuurd worden. Er moet altijd een telefoonnummer en mailadres beschikbaar zijn om ergens contact over op te nemen. 


Wij willen loskomen van dure adviezen van externen. De daadwerkelijke deskundigen zitten in onze samenleving. 


Brieven en andere communicatie van de gemeente worden getest door een panel op begrijpelijkheid. 


Ieder raadslid van de PvdA is contactpersoon voor een dorp of wijk. Met een 06- nummer en mailadres zijn we goed bereikbaar en houden we intensief contact met bewoners. 

Ons PvdA-ombudsteam staat voor inwoners klaar om oneerlijke en / of onbegrijpelijke zaken aan te kaarten. 


Ouderen, hulpbehoevenden en mensen met veel stress (pleinvrees, emoties rondom schulden of gezin, psychosociale aandoeningen) worden thuis bezocht door ambtenaren die invoelend en meedenkend zijn. 


We willen een sluitende (meerjaren)begroting voor een gezonde financiële situatie. Met voldoende buffers om risico's op te vangen. 


Structurele uitgaven worden met structurele middelen gedekt. Gemeentelijke bezuinigingen gaan niet ten koste van het armoede - en 

zorgbeleid.

De gemeentelijke lasten stijgen niet harder dan de inflatie. 


De subsidies aan sport - en cultuurinstellingen lopen gelijk op met het inflatiepercentage.