#gelijkekansentour 

In de komende weken gaan we op bezoek langs groepen en initiatieven die hard werken aan gelijke kansen voor alle kinderen en hun ouders. Marijke Roskam, Habtamu de Hoop, Attje Kuiken en Agnes Jongerius zijn benieuwd naar jullie ervaringen en ideeën. Wil je ons uitnodigen? Laat het weten, we komen graag langs. 

 Gelukkige kinderen en jongeren 


Een zorgeloze jeugd en gelijke kansen voor al onze kinderen, dat is onze missie. Het beste onderwijs, activiteiten waar alle jongens en meisjes aan mee kunnen doen, sport en spel waarbij niemand wordt uitgesloten, culturele activiteiten, waarbij je heerlijk opgaat in je fantasie en je talenten kunt ontdekken. Meedoen is zo belangrijk. 


Een ontbijt voor ieder kind. We willen dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen en goed gevoed de dag kunnen beginnen. In samenwerking met het Nationaal Jeugdontbijt willen we zorgen dat in ieder gezin met armoede een tasje met een gezond ontbijt komt. 


Er zijn nog teveel kinderen die niet meedoen aan sport en cultuur, omdat er geen geld is thuis. Nog maar 40% van de gezinnen met een kleine beurs krijgt waar men recht op heeft.

De regelingen voor o.a muziekles, sportles of een andere bijdrage worden dus nu niet goed gevonden. Zonde. Door een laagdrempelige website én fysieke plekken waar je op de koffie kunt komen, weten ouders waar ze voor in aanmerking komen. Ze worden geholpen door ervaringsdeskundigen, die weten hoe het is om geldstress te hebben. 


Op één overzichtelijke plek - het kindloket - bieden we inzicht in alle hulp en regelingen bedoeld voor kinderen en hun ouders/verzorgers. Dit naar voorbeeld van de gemeente Zwolle. www.kindloketzwolle.nl 


Kansenongelijkheid onder kinderen accepteren we niet. We zetten opnieuw vol in op extra geld voor armoedebestrijding. 


Alle peuters moeten terecht kunnen op de peuterspeelzaal. Als gezinnen het niet kunnen betalen, financiert de gemeente dat. 


Voor - en naschoolse opvang voor alle gezinnen bereikbaar en betaalbaar. 


Mei elkoar kinne we mear! We willen we een mienskipsnetwerk inrichten waarbij inwoners elkaar kunnen helpen. De mienskip in Súdwest-Fryslân is zo sterk. Het doneren van een fiets, laptop, cadeaubonnen of andere nodige zaken moet voor inwoners met één druk op de knop mogelijk worden. De gemeente kan en moet dat netwerk ondersteunen, naar voorbeeld van Roosendaal (Quiet Roosendaal) en Groningen (Omarm Groningen). 


Blije ouders = blije kinderen. Het is soms moeilijk voor ouders om thuis de sfeer goed te hebben en te houden. Hoe eerder en laagdrempeliger ouders geholpen kunnen worden, hoe gezonder dit is voor de kinderen. We willen dat het Relatie- en ouderschapspunt van Súdwest Fryslân niet alleen op woensdagochtend, maar veel vaker bereikbaar zijn. Telefonisch of digitaal kan ook eens 's avonds gesproken worden met vaders en moeders die het moeilijk hebben. 


Ouders met een gehandicapt kind hebben een intens leven. We willen er alles aan doen om deze ouders optimaal te ondersteunen, zodat ze veerkracht houden om hun bijzondere maar ook zware taak goed aan te kunnen. 


De ontwikkeling van een kind gaat niet alleen over taal, rekenen en spelling. We willen meer ambitie in de gemeente als het gaat om de Integrale Kind Aanpak, waarbij de kinderen veel meer vaardigheden en ervaringen opdoen die belangrijk zijn. Dit brede en rijke onderwijs - met o.a sport, cultuur en creativiteit - moet juist ook toegankelijk zijn voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. 


Kinderen met een beperking moeten zoveel mogelijk mee kunnen doen in de reguliere setting, met extra begeleiding. Als dat niet lukt, moet het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs goed toegankelijk zijn. 


Wat gunnen we de jeugd een zorgeloze tijd vol vertrouwen, verbinding, ontwikkeling en plezier. Een veilige omgeving, waarin ze zichzelf kunnen ontdekken en zichzelf kunnen zijn. Daar is veel meer voor nodig dan een buslijn naar school. 


De jongerenwerkers van het Sociaal Collectief doen onmisbaar werk. Er zijn nu maar vier jongerenwerkers voor de héle gemeente. Dat is echt te weinig om een goede band met jongeren en andere betrokkenen op te bouwen. Met voldoende jongerenwerkers kunnen de gewone werkzaamheden als fietsrondes langs jongeren in de stad weer opgepakt worden, er moeten dus meer bij. 


Komt de jongere uit een gezin met armoede waarin de basis voor onderwijs niet betaald kan worden? Dan zorgen we voor aanvang van het schooljaar voor een OV- kaart. 

Cultuur opent je hoofd, stelt vragen en laat je luidop dromen. Met een cultuurkaart voor iedere jongere kunnen ze twee keer per jaar naar een voorstelling of meedoen aan een aantal cursussen of lessen. 


We willen dat de gemeente problematische schulden van jongeren overneemt. Schuldeisers gaan bij jongeren veelal niet akkoord met schuldsanering, jongens en meisjes worstelen vaak jaren later nog met de geldzorgen die het gevolg zijn van hun schuldenlast. 


Blijvend een Weekendschool en Zomerschool voor kinderen en jongeren die in de zomer meer uitdaging willen en op deze manier ook nieuwe rolmodellen leren kennen.