Marijke Roskam

Samen met Johan de tandem in het aanvoeren van de fractie. Zit in de gemeenteraad om te zorgen dat alle inwoners van de gemeente gelijke kansen krijgen. Kan niet tegen onrecht, wordt vrolijk van mooie initiatieven uit de mienskip.

Commissie Boarger en Mienskip.
Contact : m.roskam@sudwestfryslan.nl

Johan Feenstra

Ervaren raadslid en met Marijke de onderhandelaar voor een sociaal en goed coalitieakkoord. Strijdt tegen armoede en voor kansengelijkheid. Politiek dichtbij en opkomen voor inwoners. Motto: Niet lullen maar poetsen.

Commissie Bestjoer en Finansjen.
Contact : j.feenstra@sudwestfryslan.nl

Pier Visser

Deze topper is opgegroeid in Oppenhuizen en woont nu in Sneek. Hij is nog maar 29 jaar, maar heeft veel ervaring vanuit dorpsbelang. Wil dat alle jongeren kunnen wonen waar hun hart ligt. Werkt bij Rijkswaterstaat en stroomt over van energie en ambitie. 

Commissie Doarp, Sted en Omkriten. 

Pieter Jan Scholtanus 

Doarpsman! Woont in Sibrandaburen en wil dat de leefbaarheid in alle dorpen en wijken goed op peil blijft. Betaalbaar wonen, goede sportvoorzieningen en  ontmoetingsplaatsen met cultuur zijn het goud van deze gemeente. 

Commissie Doarp, Sted en Omkriten. 

Piety van der Veer

Ondernemer, met de grote ambitie om het in onze gemeente voor iedereen goed voor elkaar te hebben. Ruimte voor ondernemerschap en het waarmaken van dromen moet voor iedereen mogelijk zijn.

Commissie Doarp. Sted en Omkriten.  

Aagje Bouwhuis

Enerzjyke ferskilmakker út Warkum. Cultuur, onderwijs en recreatie hebben haar hart. Foar eltse beurs in kâns, is het motto van Aagje. Niet te lang vergaderen maar gewoon doen is haar werkwijze.

Commissie Boarger en Mienskip. 

Paula van der Veer 

Kinderarmoede vindt Paula onacceptabel. Iedereen moet de mogelijkheden krijgen om mee te doen. Daar werkt ze iedere dag hard aan. Warm, open en nieuwsgierig naar ieders verhaal. 

Commissie Boarger en Mienskip.

Bert de Jong  

Bert is al jaren actief voor de PvdA, een sociaal democraat in hart en nieren. Zijn missie is dat ieders talent gezien wordt en dat alle inwoners gelijk behandeld worden. 

Commissie Boarger en Mienskip.