Marijke Roskam


Samen met Johan de tandem in het aanvoeren van de fractie. Zit in de gemeenteraad om te zorgen dat alle inwoners van de gemeente gelijke kansen krijgen. Kan niet tegen onrecht, wordt vrolijk van mooie initiatieven uit de mienskip.

Commissie Boarger en Mienskip.
Contact : [email protected]

Johan Feenstra

Ervaren raadslid en met Marijke de onderhandelaar voor een sociaal en goed coalitieakkoord. Strijdt tegen armoede en voor kansengelijkheid. Politiek dichtbij en opkomen voor inwoners. Motto: Niet lullen maar poetsen.

Commissie Bestjoer en Finansjen.
Contact : [email protected]

Pier Visser

Deze topper is opgegroeid in Oppenhuizen en woont nu in Sneek. Hij is nog maar 29 jaar, maar heeft veel ervaring vanuit dorpsbelang. Wil dat alle jongeren kunnen wonen waar hun hart ligt. Werkt bij Rijkswaterstaat en stroomt over van energie en ambitie. 

Commissie Doarp, Sted en Omkriten. 

Piety van der Veer

Ondernemer, met de grote ambitie om het in onze gemeente voor iedereen goed voor elkaar te hebben. Ruimte voor ondernemerschap en het waarmaken van dromen moet voor iedereen mogelijk zijn.

Commissie Doarp. Sted en Omkriten.  

Aagje Bouwhuis

Enerzjyke ferskilmakker út Warkum. Cultuur, onderwijs en recreatie hebben haar hart. Foar eltse beurs in kâns, is het motto van Aagje. Niet te lang vergaderen maar gewoon doen is haar werkwijze.

Commissie Boarger en Mienskip. 

Paula van der Veer 

Kinderarmoede vindt Paula onacceptabel. Iedereen moet de mogelijkheden krijgen om mee te doen. Daar werkt ze iedere dag hard aan. Warm, open en nieuwsgierig naar ieders verhaal. 

Commissie Boarger en Mienskip.

Mark Konst 

Zorgzame, scherpe en hardwerkende topper in de zorg. Mark komt uit een rood nest en heeft als missie dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat de gemeente benaderbaar is voor alle inwoners. 


Commissie Boarger en Mienskip.