Klink dan en daverje  


Hoe mooi is het dat in Blauwhuis een fanfare is waar alle leeftijden en niveau's met elkaar een mooi stuk spelen? Dat Woudsend ieder jaar een toneeluitvoering heeft? En dat de eigen taal en geschiedenis in Hylpen zo goed bewaard en doorgegeven wordt? Zonder cultuur en gezamenlijke activiteiten zijn we niets. Samen iets nieuws leren, plezier hebben, je onderdeel voelen van een groep en je talenten ontdekken. Of, gewoon opgaan in de muziek en komen kijken bij een concert of ander ‘kultureel barren.’ Dat gunnen we alle inwoners in onze gemeente én de toeristen die speciaal voor cultuur naar onze gemeente komen. 


De investeringen in cultuur en cultuuronderwijs blijven. Er wordt geen cent bezuinigd, cultuur op allerlei manieren is en blijft toegankelijk voor iedereen. 


Theater Sneek, het Bolwerk, het Atrium, de Tiid, Akte2, CKS, musea en de locaties voor kunstonderwijs en de bibliotheken houden onze support. Ze zijn essentieel voor onze cultuurbeleving - en participatie. 


De subsidie aan cultuurinstellingen loopt gelijk op met de inflatie. 


We blijven het museumbeleid en cultureel erfgoed ondersteunen en voortzetten. Er is zoveel moois dat bewaard en actief doorgegeven moet worden, zoals bijvoorbeeld het Hylpers en Stadsfries, Friese cultuuruitingen en onze geschiedenis. 


We zien subsidie voor cultuur als een investering in onze gemeente. Cultuurtoerisme is een belangrijke kans voor Súdwest Fryslân en we willen daarom nog actiever met lokale en provinciale partijen onze rol spelen, zodat alle ondernemers en betrokken organisaties ook goed zijn ingespeeld op het culturele aanbod en kansen kunnen verzilveren. 


We willen met alle inwoners en organisaties een tweejaarlijks groot cultuur - en sportfestival in onze gemeente. Klink dan en daverje, we zetten de toon in Nederland als het gaat om een festival waarbij ook iedereen mee kan doen. We hebben genoten van At The Watergate en European Sports For All Games in 2018, dat zetten we graag voort. 


Samen muziek leren maken en je talenten ontdekken is goud waard voor kinderen. We zetten daarom maximaal in op zoveel mogelijk schoolorkesten waarbij alle kinderen mee kunnen doen. 


De Tiid in Bolsward is gerealiseerd. Dan is het nu ook tijd om daar een mooi en ambitieus cultureel programma te realiseren. We stellen een cultureel sociaal producent aan om niet alleen te zorgen voor vermaak en verwondering, maar ook voor verbinding. 


Er is zoveel cultuur in de buurt van kinderen. Met het programma 'Cultuur in de buurt' initiëren we gastlessen op scholen door (amateur)kunstenaars, makers en studenten van creatieve opleidingen. Cultuurcoaches zorgen voor de verbinding van cultuuraanbieders, scholen en binnen het sociaal domein, zodat iedereen in Sudwest-Fryslân in contact wordt gebracht met kunst en cultuur. 


We brengen in kaart waar en voor wie er geschikte oefenruimtes zijn, voor bijvoorbeeld bandjes of andere gezelschappen. Het is zou zonde zijn als er overdag of ‘s avonds gebouwen leeg staan waarin ook met elkaar muziek of theater kan worden gemaakt.