#wegmetgevaar 

2 maart vragen wij samen met de schoolkinderen in Sneek aandacht voor de onveilige verkeerssituaties waar niets aan gedaan wordt. Op welke plek in jouw dorp of stad is het volgens jou veel te gevaarlijk, voor kinderen of juist senioren en minder validen? Waar moet een zebrapad komen, of een straat anders worden ingericht? Laat het ons weten en dan komen we langs. 

Bestemming Súdwest


We willen dat je trots kunt zijn op jouw gemeente. En dus dat je kunt rekenen op een uitnodigende, groene, gezonde, schone en veilige omgeving. It bêste lân fan d’ierde, voor bewoners en toeristen. 


We maken beleid mét inwoners. In onze gemeente is de adviesraad Toegankelijkheid SWF een belangrijke partner om echt met elkaar een inclusieve mienskip te organiseren. De adviesraad en ook andere organisaties hebben een belangrijke plek aan tafel. 


Onveilige verkeerssituaties moeten zo snel mogelijk worden aangepakt. We willen dat de gemeente direct aan de slag gaat zodat inwoners veilig op pad kunnen. Hierbij denken we aan locaties zoals de Zwetteschool in Sneek en andere onveilige oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars. 


30-km zones moeten heringericht worden. Dat geeft zekerheid en vertrouwen bij inwoners en voorkomt ongelukken. 


Mensen in een rolstoel en slechtzienden moeten veel beter over straat kunnen. Nu zijn veel straatjes en drempels onbegaanbaar voor mensen met een beperking. Dat vinden we onacceptabel. Het is tijd voor een Actieplan Toegankelijkheid, ook gezien de vergrijzing. Daarbij moeten mensen met een handicap actief betrokken worden. 


Er komen meer losloopgebieden / uitlaatveldjes voor honden. Voor wandelaars en kinderen is het nu een grote ergernis, vieze stront aan de schoenen of wielen van de kinderwagens en rollators. Voor hondenbezittters is het fijn om te weten waar wat mag. 

Het fietsnetwerk moet worden uitgebouwd en veilig en comfortabel blijven, zowel voor scholieren, forensen als toeristen. 


Dorpen, steden en wijken moeten bereikbaar blijven met het OV. Dat hoeft niet altijd met grote bussen, maar kan ook met Opstappers en andere opplossingen. 


Met een onderzoek naar een Tomme Omheech-app willen we de mienskipszin ook terugbrengen in het vervoer. Met nieuwe technologie meerijden met dorp - en wijkgenoten kan in sommige situaties een oplossing zijn en gezelliger dan alleen in een grote bus. 


Meer overleg met bewoners over wegen, groenonderhoud, verlichting en strooibeleid. 


Een rondweg in Offingawier is absoluut nodig om de veiligheid van inwoners te garanderen. 


Er moeten voldoende openbare toiletten zijn die voor iedereen vindbaar en toegankelijk zijn, op bereikbare afstand van het winkelgebied. De toiletten zijn standaard rolstoelvriendelijk en de openingstijden zijn logisch. 


We willen de fysieke verbindingen N354 Sneek - Leeuwarden versterken en ondertunneling van de A7 brug bij Bolsward. Dit bevordert de doorstroming en verkeersveiligheid. Het voorkomt geluidsoverlast. 


De toeristische sector is van levensbelang in deze gemeente. Voor bewoners zelf moeten er voldoende en betaalbare plekken zijn voor recreatie en verblijf.